Posted in Islamic, Pengetahuan + unik

Arti Bacaan Shalat :)

Kita sebagai umat Islam sering sekali shalat . Namun, apakah kita sudah memahami apa yang kita ucapkan ketika shalat ?

Karena itu alangkah baiknya kita mengetahui makna dari setiap bacaan shalat untuk dapat mencapai kekhusyuan yang lebih di dalam shalat kita.

Kalaupun tidak benar benar hapal artinya, setidaknya kita mengetahui garis besar dan makna bacaan kita. Karena itu yuk, monggo dilihat arti bacaan shalat dibawah ini … 😀

Arti Bacaan Shalat

– Bacaan Do’a Iftitah

ALLAHU AKBAR KABIERAW WALHAMDULILLAHI KATSIERA. WASUBHANALLAHI BUKRATAW WA-ASHILA.

“WAJJAHTU WAJHIA LILLADZIE FATHARAS SAMAWATI WAL ARDLA HANIEFAN MUSLIMAWWAMA ANAMINAL MUSYRIEKIEN. INNA SHALATI WANUSUKI WAMAHYAYA WAMAMATI LILLAHI RABBIL’ALAMIEN. LASYARAKIEKA LAHU WABIDZALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIEN. “

Artinya :

”Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya. Dan segala puji bagiNya. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya dan

Baca Terus 😀 !