Posted in Islamic, Pengetahuan + unik

10 Nama-Nama Sahabat Rasullullah yang Dijamin Masuk Surga

Lumayan buat menambah pengetahuan Islam kita… betul tidak 😀
Mereka adalah 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga,dan sedikit penjelasan keistimewaan mereka

1. Abu Bakar bin Abi Qahafah (As siddiq)
Beliau seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah, hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah berasal dari keluarga Hasyimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang Baca Terus 😀 !

Advertisements